غزل عشق

دل نوشته های یه دانشجو

غزل عشق

دل نوشته های یه دانشجو

غزل عشق

زنده باشم بی دوست ، مرده باشم با دوست

شنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۲، ۰۷:۱۵ ب.ظ

منتظر باش که تا خوانده شود ،  نمره ات را توبگیر

من به او می گفتم: مادرم را تو ببین ، نگران است هنوز

تاب دوری مرا ، او ندارد هرگز

خواهرم ، نام مرا می گوید

 پدرم ، اشک به چشمش دارد

نیمی از شربت دیروز درون شیشه ست

شاید آن شربت فردا و یا قرص جدید

معجزاتی بکنند ، حال من خوب شود

بگذریم از همه اینها

راستی یادم رفت

کارهایی دارم ، ناتمامند هنوز

من گمان می کردم

نوبت من به چنین سرعت و زودی نرسد

من حلالیت بسیار که باید طلبم

من گمان می کردم مثل هر دفعه ی قبل

باز بر می خیزم ، من از این بستر بیماری و تب

راستی یادم رفت من حسابی دارم که نپرداخته ام

قهر هایی بوده ست که مرا فرصت آشتی نشده است

می توانی بروی؟ چند صباحی دیگر ، فرصتی را بدهی؟

او به آرامی گفت: این دگر ممکن نیست

واگر هم بشود وعده ی بعدی دیدار تو باز

بار تو سنگین تر وحسابی بسیار ، که نپرداخته ای

دم در منتظرم ، زودتر راه بیفت

روح مهمان تنم ، چمدانش بر داشت

گونه ی کالبدم را بوسید

پیکر سردم بر جای گذاشت

رفت تا روز حساب ، نمره اش را بدهند

 چشم من ، خیره به دیوار بماند

دست من ، از لبه تخت به پایین افتاد

قلبم آرام گرفت ، نفسی رفت و دگر باز نیامد هرگز

دکتری هم آمد. با چراغی که به چشمم انداخت

گوشی سرد که برسینه فشرد وسکوتی که شنید

خبر رفتن من را به عزیزانم داد

وه! چه غوغایی شد

 یک نفر جیغ کشید

خواهرم پنجره را بست که سردم نشود

یک نفر گفت  : خبر باید داد که فلانی هم رفت

مادرم گوشه ی تخت زانو زد ، سر من را به بغل سخت فشرد

چشم هایم را بست ، گفت ای طفلک مادر اکنون

می توانی که بخوابی آرام

یاد آن بچگی ام افتادم ، که مرا می خواباند

باز خواباند مرا ، گر چه بی لالایی

پدرم ، دست مرا سخت فشرد و خداحافظی تلخی کرد

باز مردانه ، مرا ترک نمود

خواهرم اشک به چشم ، ساک من را می بست

رادیویی کوچک و لباسی که خودش هدیه نمود

شیشه ی قرص و دوا وبه تردیدی ، انگشتری ام را نستاند

جانمازم بوسید گوشه ی ساک نهاد

و برادر آمد ، کاش یک ساعت قبل آمده بود

قبل از آن که مادر چشم هایم را بست

او صدایم می کرد ، که چرا خوابیدم

اندکی برخیزم تا که جبران کند او

اشک بر روی پتو می بارید

گل مهری دیگر ، به چنین بارش ابر

فرصت رویش بر سینه ندارد ، افسوس

یک نفر آمد و او را برداشت و به او گفت تحمل باید

راستی هم که برادر خوب است

من که مدتها بود گرمی دست برادر را

احساس نمی کردم هیچ

باورم شد که مرا می خواند ودلش سخت مرا می خواهد

یک نفر تسلیتی داد ومرا برد که برد

جای سردی بودم ، سرد تر از نفس هر چه رفیق

صبح فردا همگی جمع شدند با لباسان سیاه و نگاهانی سرخ

پیکرم را بردند و سپردند به خاک

خاک این موهبت خالق پاک

چه رفیقان عزیزی که بدین راه دراز

بر شکوه سفر آخرتم افزودند

اشک در چشم کبابی خوردند

قبل نوشیدن چای ، همه از خوبی من می گفتند

ذکر اوصاف مرا ، که خودم هیچ نمی دانستم

نگران بودم من ، که برادر به غذا میل نداشت

دست بر سینه دم در استاد و غذا هیچ نخورد

راستی هم که برادر خوب است

گرچه دیر است ولی فهمیدم

که عزیز است برادر ، اگر از دست برود

و سفر باید کرد تا بدانی که تو را می خواهند

دستتان درد نکند ،ختم خوبی که به جا آوردید

اجرتان پیش خدا

عکس اعلامیه هم عالی بود

کجی روبان هم ، ایده ی نابی بود

متن خوبی که حکایت می کرد

که من خوب و عزیز

ناگهانی رفتم وچه ناکام ونجیب

دعوت از اهل دلان که بیایندبدان مجلس سوگ

روح من شاد کنند وتسلی دل اهل حرم

ذکر چند نام در آن برگه پر سوز و گداز

که بدانند همه ، ما چه فامیل بزرگی داریم

رخصتی داد حبیب ، که بیایم آنجا

آمدم مجلس ترحیم خودم

همه را می دیدم

همه آنهایی ، که در ایام حیات ، من نمی دیدمشان

همه آنهایی که نمی دانستم ، عشق من در دلشان نا پیداست

واعظ از من می گفت

حس کمیابی بود

از نجابت هایم ، از همه خوبی هام

وبه خانمها گفت: اندکی آهسته

تا که مجلس بشود سنگین تر

سینه اش صاف نمود و به آواز بخواند:

"مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم"

راستی اینهمه اقوام و رفیق

من خجل از همه شان

من که یک عمر گمان می کردم ، تنهایم و نمی دانستم

من به اندازه یک مجلس ختم ،دوستانی دارم

همه شان آمده اند چه عزادار و غمین

من نشستم به کنار همه شان

وه! چه حالی بودم ، همه از خوبی من می گفتند

حسرت رفتن نا هنگامم

خاطراتی از من ، که پس از رفتن من ساخته اند

از رفاقت هایم ، از صمیمیت دوران حیات

روح من غلغلکش می آمد

گر چه این مرگ مرا برد ولی ،

گوییا مرگ مرا ، یاد این جمله رفیقان آورد

یک نفر گفت ، چه انسان شریفی بودم

دیگری گفت ، فلک گلچین است خواست شعری خواند

که نیامد یادش

حسرت و چای فرو برد به یک لحظه رفیق

دو نفر هم گفتند: این اواخردیدند که هوای دل من

جور  دیگر بوده ست

اندکی عرفانی وکمی روحانی

وبشارت دادم  ، که سفر نزدیک است

شانس آوردم من ، مجلس ختم من است

روح را خاصیت خنده نبود

یک نفر هم می گفت: من و او ،  وه چه صمیمی بودیم

هفته قبل به او راز دلم را گفتم

و عجیب است مرا ، او سه سال است که با من قهر است

یک نفر ظرف گلابی آورد و کتاب قرآن

که بخوانند کتاب وثوابش برسانند به من

گرچه برداشت رفیق لای آن باز نکرد

و ثوابی که نیامد بر ما

یک نفر فاتحه ای خواند مرا و به من فوتش کرد

اندکی سردم شد

آن که صد بار به پشت سر من غیبت کرد

آمد آن گوشه نشست ، من کنارش رفتم

اشک در چشم عزادار وغمین

خوبی ام را می گفت

چه غریب است مرا

آنکه هر روز پیامش دادم

تا بیاید که طلب بستانم

و جوابی نفرستاد و نیامد هرگز

آمد آنجا دم در ، با لباس مشکی ، خیره بر قالی ماند

گر چه خرما برداشت ، هیچ ذکری نفرستاد ولی

باز هم فهمیدم ، من از خرده صوابی ، نتوانم که ستاند

آن ملک آمد باز آن عزیزی که به او گفتم من

فرصتی می خواهم

خبرآورد مرا ، می شود برگردی

مدتی باشی در جمع عزیزان خودت

نوبت بعد ، تو را خواهم برد

روح من رفت کنار منبر و به آرامی به واعظ فهماند

اگر این جمع مرا می خواهند

فرصتی هست مرا ، می شود برگردم

من نمی دانستم ، این همه قلب مرا می خواهند

باعث اینهمه غم ، خواهم شد

روح من ، طاقت این گریه ندارد هرگز

زنده خواهم شد باز

واعظ آهسته بگفت: معذرت می خواهم

گوییا شادروان مرحوم ، زنده هستند هنوز

خواهرم جیغ کشید وغش کرد

وبرادر به شتاب . مضطرب رفت که رفت

یک نفر گفت که تکلیف مرا روشن کن

اگر او زنده هنوز است که باید برویم

اگر او مرد خبر فرمایید تا که به خدمت برسیم

مجلس ختم عزیزی دیگر منعقد گردیده

رسم دیرین اینست ما بدانجا برویم ، سوگواری بکنیم

عهد ما نیست به دیدار کسی کو زنده ست ، دل او شاد کنیم

کار ما شادی مرحومان است

نام تکلیف الهی به لبم بود ، چه بود؟

آه یادم آمد

صله مرحومان!!!

واعظ آمد پایین ، مجلس از دوست تهی گشت عجیب

صحبت زنده شدن چون گردید

ذکر خوبیهایم ، همه بر لب خشکید

ملک از من پرسید : پاسخت چیست بگو

تو کنون می آیی؟ یا بدین جمع رفیقان خودت می مانی؟

چه سوال سختی

بودن ورفتن من درگرو پاسخ آن

زنده باشم بی دوست ، مرده باشم با دوست

زنده باشم تنها ، مرده در جمع رفیقان عزیز

ناله ای زد روحم

و از آن خیل عزادار و سیه پوش پرسید:

چرا رنگ لباس ذکر خوبیها سیه باید؟

چرا ما در عزای یکدگر از عشق می گوییم؟

به جای آنکه در سوگم ، مرا دریایی از گریه

کنون هستم ، مرا دریاب با یک قطره لبخند

شاعر: کیوان شاهبداغی

 

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۲/۰۱/۱۰
علی رضا

نظرات  (۲۹)

سلام
خوب بود و با احساس....
ممنون که خبر کردی...
یاعلی (ع)
فرهنگ پرواز
۱۰ فروردين ۹۲ ، ۲۰:۳۱ امیررضا عباسی
سلام
بسیار عالی و زیبا بود
ممنون از مطلبتون
باز هم بروز شدید بگید.
۱۰ فروردين ۹۲ ، ۲۰:۳۸ خادم علمدار کربلا
این عید به نور فاطمه زیباست روزی تمام سال ما از زهراست با بردن نام فاطمه فهمیدم سالی که نکوست از بهارش پیداست
سلام
ممنون از دعوتتون
شعر بسیار زیبایی بود
متاثر کننده
آدم رو توی فضاش غرق می کنه
ممنون
بازهم بروز شدید اطلاع بدید
صلوات
یاحق
۱۰ فروردين ۹۲ ، ۲۰:۴۸ دل تنگــ امام زمان (عج)
سلام
واقعا عالی بود و تاثیر گذار .
۱۰ فروردين ۹۲ ، ۲۲:۳۲ لبخند خدا و بندگی من

زنده باشم تنها، مرده در جمع رفیقان عزیز

خیلی زیبا بود.

سلام وب زیبایی داری خدا قوت
سلام
ممنون از دعوتتون
بسیاااار زیبا بود و تاثیر گذار
ممنون از مطلب زیبایى که قرار دادید
موفق باشید
سلام

 شعر زیبایی بود
باسلام
دوست من در صورت تمایل و صلاحدید به تبادل لینک و لوگو لطفا با من تماس بگیرین.
ما رو با نام "استیضاح " یا " دانشجوی پرسشگر" لینک کنید.
منتظر هستم.
یاعلی
۱۳ فروردين ۹۲ ، ۱۱:۰۶ منتظر(خلوتی با خویشتن)
سلام !
ممنونم بسیار عالی وتکان دهنده بود تشکر!
کاشکی کمی خودمونم گاهی فکر کنیمو این حقایقو بفمیم!

سلام

جسارت نباشه ولی از اون وقتی که شعر نو شد و بعد هم سپید و شد بعد هم ...دیگه دو بیت و چهار پاره و ... عددی نیست

اقلا شش صفحه می نویسی

خدا سعدی و باباطاهر و حافظ رو بیامرزه

پاسخ:
سلام.
خدا همۀ اموات و گذشتگان ( سعدی ، حافظ، بابا طاهر، نیما، سهراب، قیصر و...)  رو بیامرزه. پدر بزرگوار ما رو هم مورد آمورزش و لطف و رحمت خودش قرار بده.
ان شاءالله.

سلام برادر عزیزم ...

هرچند با تأخیر ... اما انجام وظیفه کردم ...

از لطف و بزرگواریت ممنونم...

شرمنده علرضا جان ... دفعه اول که خدمت رسیدم بخاطر غمی که با خوندن

خبر ارتحال پدر گرامیتان بجانم افتاد ... از هر کوشش دیگری بازماندم و رمق

هرکاری از من ربوده شد ... لیکن در همان بار اول وبلاگ شما را لینک

می کردم ... اما حالا با اجازه شما و با افتخار وبلاگتون رو لینک کردم ...

درصورتیکه نام دیگری را برای لینک کردن وبلاگتان درنظردارید لطفا حتما خبرم

کنید ...

از درگاه خداوند مهربان برای شما ... سلامتی همراه با بهترین آرزوها را

درخواست می کنم ...

.........................................ارادتمند................................................
سلام دوست!
مثل همیشه با مطلبی کم ارزش و صرفا انتقادی به روز هستم...
۱۵ فروردين ۹۲ ، ۱۲:۵۴ عمـــــــــــــــار
سلام علیکم
خواهش میکنم برادرم
لینک شدید
زنده باشید 
یازهرا(س)

سلام
ماجرای این شعر معروف رو شنیدی ؟

« به ذره گر نظر لطف بوتراب کند »          « به آسمان رود و کار آفتاب کند »

یا علی مدد[گل]

زیبا بود

و

تلخ...
سلام با 
سلام من به مدینه، به آستان رفیعش ....
به روزیم.خاک پای شما توتیای چشمانمان.
یاعـــــــلی...
۱۸ فروردين ۹۲ ، ۱۷:۱۶ چشم انتظار ...

.•°´¯`  بســــــــــــــم رب المهــــــــــــــــدی (عج) ´¯`°•. 

 

***

نوروز به نور فاطمیه زیباست * روزی تمام سال ما با زهراست

با بردن نام فــاطمـه فهمیـــدم  * سالی که نکوست از بهارش پیداست

الــلَّــهُــمَّ صَــلِّ عَــلَــى مُــحَــمَّــدٍ وآلِ مُــحَــمَّــدٍ وعَــجِّــلْ فَــرَجَــهُــم

***

با سلام خدمت شما بزرگوار

تسلیت می گویم این ایام پر ازحزن و اندوه فاطمیه را و امیدوارم به فضل خداوند سال جدید برای همه ی ما سال بسیار خوبی بوده و ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد. ان شاء الله

ممنونم از لطفتون و حضورتون

حضور شما بزرگواران باعث دلگرمی این بنده ی حقیر میشه

بابت تأخیر در جواب به دلنوشته ی زیبای شما عذرخواهی می کنم. مسافرت بودم و به اینترنت دسترسی نداشتم.

از مطالب بسیار خوبتون استفاده کردم.

شعر بسیار زیبا و دلنشینی بود. احسنت ! اولش گفتم باشه یه فرصت دیگه می خونم اما اولای شعر رو که شروع کردم تا تهش خوندم.زیبا بود

اجرتون با امام زمان ان شاء الله

با مطالب جدید بروز و منتظر قدوم سبزتان هستم...

در جوار امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) نایب الزیاره و دعاگوی شما بزرگوار هستم

در پناه امام زمان باشین ان شاء الله

التماس دعا

یا حق

۱۹ فروردين ۹۲ ، ۱۷:۲۶ چشم انتظار ...
سلام بزرگوار
ممنونم از حضورتون و کامنت زیبایی که گذاشتید
موفق و منصور باشید
اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطمةَ و اَبیها و بَعلِِها وَ بَنیها وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِلمُک وَ عَجِّل فَرَجَهَم
سلام
عزاداری ها قبول مادر
به روزیم فرصت کردید تشریف بیارید
۲۷ فروردين ۹۲ ، ۱۷:۵۴ امیررضا عباسی
سلام دوست عزیز
من با مطلبی به نام (چهرده معصوم علیه السلام)آپم
شما به وبلاگ عرفانی دعوتید که تشریف بیارید و نظر زیباتونو بگید.
ممنونم از شما
منتظر حضورتون هستم.
فقط خیلی ببخشید که دیر اومدم
ولی شما زود بیاید
باز هم شهید گمنام سلام
منتظرتونم
۳۰ فروردين ۹۲ ، ۱۱:۵۳ امیررضا عباسی
سلام
ممنون از این که سر زدید
و نظر زیباتونو گفتید
هر وقت آپ بودید زود خبرم کنید
باز هم سر بزنید یعنی هر روز سر بزنید خوشحال میشم.
پاسخ:
فرصت بشه چشم
 از قالیباف تکنو اصولگرا تا دست به دامن شده به علی مطهری نئو اصلاحطلب برای تخریب آیت الله مصباح و جبهه ی پایداری!!! و پاسخ ائتلاف سه گانه به سوالات فرهنگ پرواز
بروزم !
منتظر شما....
یاعلی
فرهنگ پرواز
http://farhangeparvaz.blog.ir/1392/01/27/ghalibaf-12312312-paydari123213

☆ ★   *★  * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★     ☆ * ★  * ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★   درود   ☆  ♡   ★ * ★  * ☆ ★ * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆     ★☆ * ★  ★  ★ ★ * ♡  ☆  به روزم    ★     ☆ * ★  * ★ *★  * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★     ☆ * ★  * ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  * ☆ ★ * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆     ★☆ * ★  *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆★  * ★  *  ☆★  * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆      ★☆ * ★  * ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  * ☆ ★ * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆     ★     ☆ * ★ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆   ♥   ♥♥♥★منتظر حضور گرمتان هستم ☆♥♥♥ * ★  * ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★    ☆  ♡   ★ * ★  * ☆ ★ * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆     ★     ☆ * ★  ♡   ★ * ★  * ☆ ★ * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆     ★     ☆ * ★★  * ★  *  ☆ ★   *  ★   ★ ★ * ♡  ☆ ★     ☆ * ★  * ★ *   *  ★   ★ ♡ *  ★      ☆  ♡   ★ * ★  * ☆ ★ * ★  * ♥
مثل همیشه عالی بود.ممنونم
حس عجیبی داشت ...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی